ЗЕЛЕНІ ЦІННОСТІ – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ!

Публічна лекція зазначеної тематики відбулася з ініціативи Центру суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ» за організаційного сприяння Русанівського відділення соціальної допомоги на базі його приміщення у Дніпровському районі міста Києва. Перед запрошеними з основним матеріалом виступив доктор економічних наук Вячеслав Потапенко, який очолює громадську організацію «Інститут зеленої економіки».

Промовляє Вячеслав Потапенко, у президії – Юрій Лагутов,
директор Центру суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ»

Лектор акцентував увагу аудиторії на тому, що зелена економіка є напрямом економічної науки, який сформувався в останні два десятиліття. Відповідно до її підходів, економіка розглядається залежним компонентом природного середовища, в якому вона існує, та є його частиною. Отже, неможливо нескінченно розширювати сферу господарського впливу в обмеженому просторі, неможливо вимагати задоволення нескінченно зростаючих потреб в умовах обмеженості ресурсів, оскільки все на планеті Земля взаємопов’язано.

Природокористування, у даному контексті, це сукупність усіх форм раціональної експлуатації природно-ресурсного потенціалу, заходів щодо його збереження, відтворення, відновлення та охорони природних умов життєвого середовища. Раціональне природокористування передбачає формування усвідомленого екологічного світогляду як основи сучасного управління природоохоронною діяльністю. Тому зелені цінності мають стати невід’ємною складовою для створення комфортності суспільної життєдіяльності людей.

Вячеслав Потапенко також презентував присутнім аналітичну доповідь «Моніторинг озеленення економіки при реалізації Угоди про асоціацію Україна – ЄС», підготовлену Інститутом зеленої економіки. За підсумками проведеного дослідження стверджується, що технологічна модернізація та трансформація промисловості у більш зелену й ресурсоефективну, з низькими викидами і відходами забруднюючих речовин має бути ключовим компонентом політики зеленого зростання. При цьому необхідна синергія влади, промислового бізнесу й громадськості у поширенні поінформованості щодо орієнтирів озеленення економіки України.

 Лекція сприймалася аудиторією зі значним інтересом.  

Після основного виступу модератор заходу, директор Центру суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов ознайомив присутніх з витягом із передвиборчої програми новобраного Президента України Володимира Зеленського, де викладені його «зелені» наміри, а саме: «Екологія країни – це інвестиція в майбутні покоління. Введення європейських стандартів промислового і продовольчого виробництва. Україна має стати світовим екологічним продовольчим супермаркетом. Сортування та переробка сміття, відмова від пластику, контроль за вирубкою лісів, забрудненням річок, виснаженням чорноземів – наш внесок у майбутнє країни». Ведучий висловив надію, що прізвище глави держави додатково стимулюватиме його до відповідних рішучих природоохоронних дій.

Завершилося продуктивне спілкування двома імпровізованими повідомленнями спеціально запрошених гостей. Ветеран руху за збереження довкілля Олексій Приймак продекламував написані ним поетичні слова «Екологічного гімну України», у якому стверджується: «Хай квітне калинова Україна, Зелений шлях веде до майбуття». Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Олексій Фон Будау поділився досвідом екологічної політики Естонії та Франції, що вивчався ним під час перебування у цих країнах.  

Олексій Фон Будау

 Травень 2019 року