04.12.2019

ФОН БУДАУ Олексій Григорович

Народився  6 листопада 1973 р.

У 1991 р. закінчив СШ № 59 м. Києва.

З 1991 р. по 1996 р. навчався на географічному факультеті Київського університету ім. Т.Шевченка, який закінчив у 1996 р. за спеціальністю географ-країнозавець, спеціаліст із зовнішньоекономічних досліджень, викладач.

З 1996 р. по 1999 р. навчався в Інституті журналістики КНУ ім. Т.Шевченка, який закінчив за спеціальністю журналіст.

У 1996 р. вступив до аспірантури Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України, яку закінчив у листопаді 1999 р. Кандидат економічних наук.

У 2000 р. захистив дисертацію на тему: «Естонська модель ринкової трансформації національної економіки» за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство та міжнародні економічні відносини. Науковим керівником кандидатської дисертації був д.е.н., проф. Будкін Віктор Сергійович.

З жовтня 1997 р. по липень 1999 р. навчався в магістратурі економічного факультету Тартуського університету (Естонія) за спеціальністю світова економіка (Wälismajandus).

З 1 вересня 1999 р. по 1 липня 2001 р. навчався в докторантурі Тартуського університету (спеціальність: історія міжнародних відносин).

З грудня 2000 р. по травень 2001 р. – начальник відділу маркетингу та реклами Фонду державного майна України. Має 9-й ранг державного службовця.

З липня 2001 р. по січень 2006 р. – старший науковий співробітник Інституту економічного прогнозування НАН України (відділ стратегій міжнародної інтеграції та відділ економічної теорії).

У 2005 р. отримав атестат старшого наукового співробітника. Пізніше також працював у Інституті європейських досліджень НАН України виконуючим обов’язки вченого секретаря.

З січня 2006 р. по листопад 2007 р. – старший науковий співробітник, заступник директора з економічних питань Центру суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ». Нині – член Правління Центру, відповідальний за соціально-економічний напрям діяльності.

Після захисту кандидатської дисертації також періодично перебуває на викладацькій роботі, а саме: в Академії адвокатури України на посаді доцента кафедри міжнародного права, Інституті журналістики КНУ ім. Т.Шевченка, Київському інституті муніципального менеджменту та бізнесу, Українському фінансово-економічному інституті, Міжгалузевому інституті управління, Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова та інших.

Опублікував понад 20 наукових праць, із них 2 колективні монографії.

Володіє естонською, німецькою (Platt-Deutsch Dialekt) та англійською (зі словником) мовами.