04.12.2019

ПРО «ІНТЕР-АКЦІЮ»

Громадська організація «Центр суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ» є неприбутковим неурядовим об’єднанням громадян.

Створена 22 травня 2003 року в результаті вільного волевиявлення громадян, які об’єдналися на основі спільності світоглядних, політичних, соціальних, наукових та інших інтересів. Зареєстрована Київськими міським управлінням юстиції 22 серпня 2003 року.

Основні завдання Центру:

• консолідація та взаємодія інтелектуальних сил суспільства з метою сприяння демократичному розвитку України на основі загальнолюдських цінностей;

• участь у підготовці аналітичних, інформаційних, довідкових матеріалів у сферах стратегічних досліджень, виборчих процесів, модернізації політичної системи та державного управління, місцевого самоврядування, євроінтеграції, етнонаціонального розвитку, соціологічних, юридичних, економічних наук;

• сприяння поширенню демократичних поглядів, участь у здійсненні демократичного громадського впливу на формування державних рішень, інформування громадян України і міжнародної спільноти щодо суспільно-політичної ситуації в Україні;

• сприяння захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина;

• сприяння формуванню суспільної думки про необхідність розвитку в Україні відкритого громадянського суспільства, запровадження в життя загальнолюдських цінностей і суспільної моралі через засоби масової інформації, проведення «круглих столів», слухань, лекцій, науково-практичних конференцій;

• сприяння консультативній підтримці громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

• розробка та реалізація суспільних проектів, спрямованих на розвиток соціально конструктивної активності громадян;

• участь в організації та проведенні виборчих кампаній та забезпеченні громадських іміджевих акцій;

• сприяння випуску та розповсюдженню періодичної та іншої поліграфічної продукції відповідно до викладених завдань;

• благодійна діяльність.