ДИРЕКТОР «ІНТЕР-АКЦІЇ» ЗУСТРІВСЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ

15 лютого 2018 р. кандидат наук з державного управління Юрій Лагутов провів тренінг на тему «Управління у сфері громадської діяльності» для студентів факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну. Захід ініціювала доцент вузу Марина Скиба.

Націлюючи молодь на здобуття знань та опанування необхідними навичками для менеджерів сучасного світу, Ю.Лагутов надав поради людини-практика, яка себе реалізувала, розповів студентам свою історію успіху. Присутні з інтересом слухали виступ.  

Зазначалося, що під «громадською діяльністю» розуміється сфера духовного виробництва, наближена до політичних, державно-владних відносин, а також безоплатність, ідейність праці. Тому Центр суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ» є нестандартною організацією.

Без іноземних грантів чи політичних замовлень ми запроваджуємо власні механізми впливу на правлячий клас з метою формування українців як нації гідних громадян, спроможних самим створити ефективну державу, замість виживати або емігрувати.

Учасники тренінгу змогли ознайомитись з відповідними концептуальними матеріалами. 

В основу управлінської моделі Центру покладено інтуїцію – чуття, що ґрунтується на попередньому досвіді та теоретичних наукових знаннях учасників організації, які взаємодіють задля всебічного прогресу України. Студентству було запропоновано активніше долучатися до громадської діяльності, спрямованої на розвиток особистісного потенціалу кожного.

Юрій Лагутов – у центрі (в білому)