ВПЛИВ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ НА ДУХОВНЕ ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Центр суспільного розвитку
«ІНТЕР-АКЦІЯ»
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
Інститут християнської демократіїДослідницька компанія
«Active Group»

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, попри військові навчання, що відбувалися за адресою: вул. Олександра Кошиця, 11, радо відкрила свої двері для учасників неординарного комунікативного заходу, спільно здійсненого силами вищезазначених організаторів.

Місце проведення було обрано не випадково. Воно засвідчило, по-перше, відхід ініціаторів від застарілого сприйняття районного рівня, як менш важливого, підкреслило суспільну всеосяжність теми, виявило лідерів її нового розуміння; по-друге, створило символічну атмосферу, оскільки шлях до основних «повітряних воріт» України пролягає Дарницьким районом столиці.

Директор Центру суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов
на «підступах» до місця зустрічі інтелектуалів-практиків

Отже, імпульсом до серйозної розмови у стилі «мозкового штурму» по дорозі від Борисполя до Брюсселю став загальновідомий факт: українці штурмують паспортні сервіси, а потім з «біометрикою» вільно прямують до Європи. Та чи задумуються люди про те, з якими моральними установками прагнемо ми до європейського кола народів? Тому настав час привернути увагу українського суспільства до необхідності прискореної трансформації нашої колективної свідомості (менталітету) відповідно до європейських цінностей в усіх сферах життя у зв’язку з поглибленням на громадянському рівні всебічної взаємодії з державами-членами ЄС.

Дискусія велася широко й жваво: від політичної та екологічної культури, якостей справжнього представника національної еліти до подолання наявних ознак «розділеного суспільства», зокрема, взаємної відчуженості між громадянами і владою в Україні. Усі присутні – мислителі, духовенство, політичні діячі, дослідники, громадяни з активною життєвою позицією висловили свої вагомі думки.

Зі змістовним привітанням звернувся на початку заходу заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Петро Захарченко.

Модератор дискурсу, представник Центру суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ» Валерій Фісун зачитав листа за підписом першого заступника Міністра культури України Світлани Фоменко, текст якого подано нижче. 

У вступному слові Юрія Решетнікова, кандидата філософських наук, заступника директора Інституту християнської демократії, голови Державного комітету України у справах національностей та релігій (2009-2010 рр.) було ґрунтовно розкрито ситуацію у сфері державно-релігійних відносин в Україні та запропоновано шляхи її удосконалення в контексті євроінтеграції.

Зліва на право: Валерій Фісун, Юрій Решетніков, Вадим Трюхан, Ольга Піддубчак

Виступи основних доповідачів відкрив Вадим Трюхан, радник першого класу, голова правління громадської організації «Європейський Рух України» з темою: «Безвізовий режим поїздок громадян України: чому це важливо і що далі?»

Олексій Позняк, кандидат економічних наук, завідуючий сектором Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України зробив доповідь: «Міграційні процеси в умовах «безвізу»».

Зліва на право: Юрій Лагутов, Петро Захарченко, Олексій Позняк

Свідченням комплексності підходу до розгляду заявленої проблематики стали актуальні тематичні повідомлення.

Володимир Загривенко, кандидат політичних наук, координатор проекту «Патріотичні екскурсії по Україні» розкрив практичні аспекти співпраці муніципальних органів влади з громадянським суспільством, акцентувавши увагу на необхідності розвитку внутрішнього туристичного потенціалу.

Вячеслав Потапенко, доктор економічних наук, завідувач кафедри зеленої економіки Державної екологічної академії Міністерства екології та природних ресурсів України обґрунтував позицію щодо позитивного впливу безвізового режиму на формування екологічної свідомості та зелених цінностей.

Ольга Піддубчак, кандидат наук з державного управління, президент ВГО «Еліта держави» ознайомила учасників з важливими соціологічними дослідженнями щодо моральних цінностей в сучасній Європі (див. детальніше тези виступу «ЕРА МИЛОСЕРДЯ vs ORDO AMORIS») та поділилася баченням справжньої еліти нації, до якої може бути віднесена кожна людина, котра щиро любить свою Батьківщину та змінює її життя на краще.

Андрій Єременко, соціолог, представник дослідницької компанія «Active Group» повідомив про останні результати кількісних опитувань за репрезентативною вибіркою, фокус-групових дискусій, глибинних інтерв’ю та спостережень з питань, що обговорювалися.

Завершувався захід напутніми словами релігійних діячів.

о. Войчех Сурувка ОР, директор Інституту Релігійних Наук св. Фоми Аквінського Римсько-Католицької Церкви
Cергій Бортник, співробітник Відділу зовнішніх церковних стосунків Української Православної Церкви

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Прискорення темпів євроінтеграції України можливе завдяки зростанню ролі міжособистісних контактів з громадянами держав-членів ЄС внаслідок запровадження безвізового режиму для поїздок. Широке ознайомлення з кращими прикладами організації суспільного життя сприятиме їх імплементації в українську практику.

Водночас, мають цілеспрямовано застосовуватися особливі просвітницькі зусилля з метою прищеплення європейського розуміння природи відносин «громадянин – влада», що полягає у їх нерозривному взаємозв’язку, відповідальності людей за вибір тих, хто уповноважується ними здійснювати управління на усіх рівнях. Лише тоді взаємна повага і довіра між владними інституціями та громадянами буде нормою якісно нового життя, а кожна особа почуватиметься господарем своєї країни.

Суб’єктам громадянського суспільства, спроможним здійснювати позитивний вплив на духовну сферу свідомості, бажано приділяти окрему увагу відповідним питанням ціннісного орієнтування, взаємодіючи при цьому з усіма заінтересованими державними та самоврядними структурами.  

Липень  2017 р.