«ІНТЕР-АКЦІЯ» - ПОНАД 20 РОКІВ ДОСВІДУ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні завдання Центру

Консолідація

Консолідація та взаємодія інтелектуальних сил суспільства з метою сприяння демократичному розвитку України на основі загальнолюдських цінностей

Дослідження

Участь у підготовці аналітичних, інформаційних, довідкових матеріалів у сферах стратегічних досліджень, виборчих процесів, модернізації політичної системи та державного управління, місцевого самоврядування, євроінтеграції, етнонаціонального розвитку, соціологічних, юридичних, економічних наук

Інформування

Сприяння поширенню демократичних поглядів, участь у здійсненні демократичного громадського впливу на формування державних рішень, інформування громадян України і міжнародної спільноти щодо суспільно-політичної ситуації в Україні

Розвиток

Сприяння формуванню суспільної думки про необхідність розвитку в Україні відкритого громадянського суспільства, запровадження в життя загальнолюдських цінностей і суспільної моралі через засоби масової інформації, проведення «круглих столів», слухань, лекцій, науково-практичних конференцій

ПРО "ІНТЕР-АКЦІЮ"

ПОНАД 20 РОКІВ ДОСВІДУ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Працюємо з 2003 року

Громадська організація "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" є неприбутковим неурядовим об'єднанням громадян. Створена в результаті вільного волевиявлення громадян, які об'єдналися на основі спільності світоглядних, політичних, соціальних, наукових та інших інтересів.

Діячі

Команда

ЛАГУТОВ Юрій

Директор Центру суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ»

МАЖУГА Юрій

Голова Секретаріату Центру суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ»

КУЛИК Олег

Член Правління Центру суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ»

ВІЗІР Анатолій

Керівник житлово-комунальних проектів та програм з місцевого самоврядування Центру суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ»

Новини

Контактна інформація